GDPR

Läs nedan om hur vi hanterar dina personuppgifter.

Intergritetspolicy

Behandling av personuppgifter

SÅ BEHANDLAR VI DINA PERSONUPPGIFTER

GDPR GDPR är en lag som är till för att skydda dina personuppgifter och säkra att de hanteras och förvaras tryggt och säkert och inte är åtkomliga av andra än behöriga.

De uppgifter vi sparar om våra styrelseledamöter och volontärer är telefonnummer, e-postadress och ev.födoämnesallergier. För våra medlemmar använder vi medlemsregistret för att informera om vår verksamhet, bjuda in till informationsmöten, årsmöte och liknande. Vi delar inte dina personuppgifter med tredje part. Vi har skyldighet att, om du så önskar, berätta för dig vad vi har för uppgifter, varför vi har dessa uppgifter, vilka som har tillgång till dem, hur de förvaras och hur vi använder dem. Vi eftersträvar efter att samla in och behandla så lite information som möjligt med målet att säkerhetsställa den personliga integriteten hos samtliga personer vi kommer i kontakt med oavsett om det är via mejl, sms, telefon eller fysisk möte. De personuppgifter vi behandlar vidtar vi de åtgärder som krävs utifrån respektive behov och situation.

Många av de vi möter lever under hot, våld eller annan utsatthet, deras säkerhet är prioriterad för oss som arbetar i föreningen därav är personliga uppgifter behandlade med extra försiktighet. All information som sparas sker under samtycke och behandlas endast av behörig personal.

TYSTANDSPLIKT/LÖFTE

Alla som arbetar i Södertäljejourerna har skrivit under ett tysnadslöfte och du kan vara anonym när du pratar med oss.

VILL DU ATT VI TAR BORT NÅGON UPPGIFT OM DIG?

Är det någon uppgift om dig som du inte vill att vi ska ha kvar är du välkommen att kontakta oss och be oss ta bort den. Du är naturligtvis också välkommen att ta kontakt om du har några frågor krign hur uppgifter om just dig hanteras, för mer information kontakta oss på info@sodertaljejourerna.se